Заявете медиация

За да заявите медиация, моля свалете приложения формуляр, попълнете и го изпратете чрез куриер или на факс: (02) 877 77 68. Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас.

Не сте сигурни?

Ако искате да получите консултация относно производството по медиация, за да сте сигурни, че то ще ви бъде от полза, можете да зададете въпросите си или да се свържете с нас за насрочване на среща. Такси и разноски не се събират.

Все още имате съмнения?

Обмислените решения, включително и това да ползвате медиация, са едно добро начало, за да гарантирате успеха. Помислете за наистина важните неща, докато гледате това видео.