Качество

Да осигурим качество, за нас означава да създадем всички благоприятни условия за постигане на желания резултат. В медиацията това е особено важно и тези предпоставки са подробно описани в Процедурните и етични правила за поведение на медиатора и Европейския кодекс за поведения на медиатори.