Печелившият начин да решим споровете си

conference-room

Медиацията не е магия, но ще ви даде възможност да се чувствате като магьосник за самия себе си, защото ще сте сигурни, че:

АЗ ИСКАМ

Справедливост

Бързина

Репутация

АЗ ПОЗНАВАМ

Бизнеса си

Проблемите си

Целите си

АЗ МОГА

Да обсъдя проблема с опонента си

Да предложа варианти и чуя тези на опонента си

Да избера решение

Да постигна съгласие с опонента си

АЗ СЪМ УВЕРЕН, ЧЕ

съм постигнал най-доброто за моите интереси

опонентът ми също е постигнал най-доброто за неговите интереси

мога сключа споразумение, което ще сложи край на спора

АЗ ПЕЧЕЛЯ

Спестени съдебни или арбитражни такси

Време

Партньор, който вече не ми е опонент