Медиатори

 • Димитър Димитров

  Димитър Димитров

  Димитър Димитров

  Завършил СУ “Климент Охридски” пред 1994 год. с отличие. Специализирал в областта на банковото дело; сливания и придобивания; висш мениджъмнт. Заемал ръководни постове в застрахователния и банковия сектор в периода 1997-2008 год. Сертифициран медиатор. Сертифициран медиатор по търговски спорове. Владее немски, английски и руски езици.

 • Виктор Виденов

  Виктор Виденов

  Виктор Виденов

  Завършил „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2008 г. Вписан като адвокат в САК от 2009 г. Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите. Сертифициран медиатор по търговски спорове. Владее английски и немски език.

 • Гергана Станева

  Гергана Станева

  Гергана Станева

  Завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2006 г. Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2010 г. Медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите. Сертифициран медиатор по търговски спорове. Владее английски и френски език.

 • Красимира Бакоева

  Красимира Бакоева

  Красимира Бакоева

  Дипломиран юрист от януари, 2004 г. Завършва „Финанси” през 2011 г. в УНСС. Работи като юрисконсулт от януари, 2006 г. до март, 2010 г. в „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД (с предишно наименование „ДжетФайненс Интернешънъл” ЕАД), като от януари 2009 г. до март, 2010 г. е и Мениджър на отдел „Съдебно събиране”. Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2010 г. Медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите. Сертифициран медиатор по търговски спорове. Владее английски език.

 • Павел Пенков

  Павел Пенков

  Павел Пенков

  Завършил Юридическия факултет към УНСС през 2011г. Вписан като адвокат в САК от 2013 г. Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите. Сертифициран медиатор по търговски спорове. Владее английски и испански език.

 • Панчо Калугеров

  Панчо Калугеров

  Панчо Калугеров

  Завършил СУ Климент Охридски през 2008 год. Юрист. Дипломиран медиатор.

 • Васил Александров

  Васил Александров

  Васил Александров

  Завършил „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ - 2008-2013 г.; От м.01.2014 г. - хон. ас. по Римско частно право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Сертифициран медиатор. Автор на статии в областта на гражданското и търговското право. Владее: Английски език; Френски език.