Информирано съгласие

Информираното съгласие е важен елемент в медиацията.

То гарантира, че лично сте се запознали с важните предварителни условия и правилно сте разбрали съществените елементи в медиацията, за да може да се премине към работа по същество.

Примерното съдържание на декларацията: