Правила и условия

Съдържание на сайта и защита на авторските права

Уеб сайта е собственост на съдружниците на Лега Медиация ДЗЗД. Автор на всички публикации в този сайт и притежател на всички авторски права върху тях са съдружниците на Лега Медиация ДЗЗД. Те са изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, както и на всички публикации, материали и приложения в него. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното получено писмено съгласие на посочените съдружници. Съдържанието му e защитено от Закона за авторското право и сродните му права.

Като посетител или потребител на сайта Вие имате право да разглеждате уеб страниците на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на съдружниците на Лега Медиация ДЗЗД за това. Сайтът e предназначен изключително за Ваша лична некомерсиална употреба.

Защита на личните данни

В случай, че сте ни предоставили лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, Ви уверяваме, че личните Ви данни са защитени и няма да се предоставят под каквато и да била форма на трети страни без Вашето изрично съгласие за това. Ние можем да разкриваме лични данни само в описаните от закона случаи или със съдебно решение.

За въпроси и коментари, относно сайта и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: office@legapractica.com. С използването на сайта, считаме, че приемате и сте запознати с правилата за ползване на уебсайта.

Лега Медиация ДЗЗД си запазва правото да променя правилата и условията за ползване на сайта без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта.