Политика на поверителност

Политиката на поверителност е особено важна за благоприятното развитие на производството по медиация. Тази политика се спазва от всички участници в процедурата и по конкретно:

Получената от медиатора на индивидуална среща информация и/или писмени документи, е конфиденциална, и не се разкрива на другата страна, освен при изрично съгласие на страната, която е предоставила информацията или документите.

Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците в медиацията и имат значение за решаването на спора – предмет на медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил.